ZRUŠENÉ – History Kabinet: Čechoslovakizmus

Zdielať

ZRUŠENÉ – History Kabinet: Čechoslovakizmus

History Kabinet je cyklus historických prednášok v Kabinete pomalosti, ktorý vás vďaka prizvaným odborníkom prevedie históriou spoločnosti.

Počas roka 2020 vám na jednotlivých vydaniach bližšie predstavíme šesť kľúčových ideológií. Séria prednášok vznikla v spolupráci s vydavateľstvo Hadart Publishing.

Témou prvého History Kabinetu v tomto roku bude Čechoslovakizmus s hosťom Matejom Hanulom.

Čechoslovakizmus je ideologická a politická koncepcia vychádzajúca z predstavy jednotného „československého národa“ (a väčšinou aj jazyka). Popiera svojbytnosť (teda existenciu samostatného) slovenského národa, vyjadruje nedôveru v schopnosť Slovákov vládnuť a spravovať svoje záležitosti samostatne.

Matej Hanula, PhD. sa venuje dejinám Slovenska v 1. polovici 20. storočia s dôrazom na dejiny agrárneho politického hnutia na Slovensku a futbal ako spoločenský fenomén v období 1. ČSR. Vyštudoval Filozofická fakulta UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Je členom komisie Národnej banky Slovenska na výber námetov pamätných mincí a zberateľských mincí a zároveň aj členom Národného konzultačného panelu „Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien“ pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vstup na podujatie je voľný.

Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB banka.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom podujatia je CORWIN.