Fraktál Live 2

Zdielať

Narodeniny prvého ročníka časopisu Fraktál.

Úspešné absolvovanie prvého ročníka časopisu Fraktál oslávime autorským čítaním našich prispievateľov (z čísel 3 a 4 / 2018), rozhovormi s prítomnými autormi a diskusiou na témy, ktoré nás zaujímajú.
V druhej časti programu nás čaká ochutnávka dobrôt z domácej kuchyne (možno aj Vašej?), prípitok na cestu (2019 atď.) a neformálna zábava.
Príďte a priveďte so sebou tých, čo žijú nezávislou literatúrou!
Účasť doposiaľ prisľúbili autori a autorka:

▶ Peter Getting ▶ Marián Hatala ▶ Miroslava Košťálová
▶ Daniel Pastirčák ▶ Dalimír Stano ▶ James Sutherland-Smith.

Vyspovedáme posádku časopisu v zložení:

▶ Eva Kovačevičová Fudala ▶ Daniela Kováčiková
▶ Dušan Teplan ▶ Marta Součková
▶ Stanislava Chrobáková Repar + prítomní členovia redakčnej rady zďaleka aj zblízka.

Počítame aj s Vami, ktorí prídete pozdraviť predvianočný čas (svojou) básňou či prózou, podporiť náš projekt osobnou účasťou a pobudnúť medzi kolegami a kolegyňami.