FÓRUM: NOVÝ EURÓPSKY BAUHAUS V STREDNEJ EURÓPE

Pozývame Vás na podujatie NEB v strednej Európe – fórum pre partnerov a podporovateľov iniciatívy Nový európsky Bauhaus.

 

Fórum prepojí na jednej platforme všetkých oficiálnych partnerov iniciatívy Nový európsky Bauhaus zo Slovenska a zástupcov iniciatívy NEB zo susediacich krajín. Vznikne tak unikátne stretnutie partnerov a sympatizantov Nového európskeho Bauhausu a myšlienky spojenia udržateľnosti, inklúzie a kultúry v strednej Európe. Ceľom je pokračovanie spoluprác, vyjadrenie spoločného postoja k súčasnej spoločenskej situácii v súvislosti s prepájaním starostlivosti o životné prostredie s kultúrnymi, estetickými hodnotami a ľudskými právami.

Súčasťou programu bude predstavenie spoločnej deklarácie, ktorá nadväzuje na Manifest 2020 o vplyve stavebníctva na životné prostredie vydaný v roku 2019 (https://manifest2020.sk/iniciativa-manifest-2020/). Pôvodné zámery tohto dokumentu sú stále aktuálne, no počas piatich rokov od jeho formulovania sa na globálnej úrovni i na úrovni Európskej únie zmenilo mnohé. Iniciátori pôvodného manifestu a partneri Nového európskeho Bauhausu na Slovensku prizývajú všetkých záujemcov pridať sa k aktualizovanej deklarácii, ktorá zohľadní vývoj posledných piatich rokov. (Dokument vzniká v období pred konaním fóra NEB v strednej Európe a bude predstavený v jeho druhej časti.)

Fórum NEB v strednej Európe je súčasťou festivalu Nový európsky Bauhaus, ktorý je jednou z kľúčových aktivít rovnomennej iniciatívy Európskej komisie

.

Hlavný organizátor: Manifest 2020

PROGRAM

Podrobný program a registračný formulár už čoskoro.

9:15 – 10:00 Registrácia

I. blok (10:00 – 12:45)
Partnerstvá NEB v strednej Európe
Prezentácie a panelová diskusia

Program bude vysielaný online.

10:00 – 10:30 
Úvod
Počas úvodu sa účastníci fóra prepoja s hlavnými organizátormi festivalu Nový európsky Bauhaus v Bruseli a s organizátormi vybraných sprievodných aktivít v iných krajinách.

10:30 – 11:30
Prezentácie medzinárodných partnerov NEB – Ukrajina, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko

11:30 – 12:45
Panelová diskusia medzinárodných partnerov NEB

12:45 – 14:00
prestávka na obed

II. blok (14:00 – 17:00)
Partnerstvá NEB na Slovensku
Prezentácie, Manifest 2024, workshop 

14:00 – 15:00
Program bude vysielaný online.
Prezentácie partnerov NEB na Slovensku

15:00 – 15:30
Program bude vysielaný online.
Manifest 2020 – 2024
Predstavenie spoločnej deklarácie nadväzujúcej na dokument z roku 2019 pod názvom Manifest 2020 (o vplyve stavebníctva na životné prostredie).

Pozvánka na večerné udeľovanie ocenení NEB.

15:30 – 15:45 prestávka
15:45 – 17:00

Workshop / facilitovaná diskusia
Účastníkmi budú partneri NEB na Slovensku a záujemcovia o spoluprácu, prepojenie aktivít v záujme myšlienky spojenia udržateľnosti, inklúzie a kultúry v regióne strednej Európy.

17:00
Záver fóra

 

Zmena programu vyhradená.