Folklab JAzyk..!

Zdieľať

Folklab JAzyk..!

Repríza nového hudobo-tanečného predstavenia JAzyk, ktoré vzniklo v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab (folklórne laboratórium) občianskeho združenia Dragúni.

FokLab sieťuje umelcov z rôznych oblastí umenia so zámerom iniciovať a podnietiť vzájomnú tvorivú autorskú spoluprácu s rešpektom k poznávaniu tradičnej kultúry a s cieľom hľadania vzájomne inšpiratívnych a inšpirujúcich ciest ich verejnej prezentácie.
Viac info o predstvení http://folklab.sk/

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
SK: Podujatie realizuje o. z. Dragúni v spolupráci s kultúrnym priestorom Nová Cvernovka v rámci 14. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku.

14. ročník festivalu [fjúžn] v Bratislave sa tento rok koná v netradičnom termíne – od 12. do 21. septembra 2019 a máte sa na čo tešiť. Tohtoročnú festivalovú tému IDENTITY priblížia výstavy, diskusie, koncerty, divadelné predstavenia, komunitné podujatia aj program pre deti.

Počas festivalu chceme ukázať, že rozmanité a často nepoznané identity majú aj ľudia, ktorých spoločnosť “nálepkuje”. Kto som? U každého z nás má táto otázka rôzne aspekty, vyvíja sa v čase a v rôznych kontextoch. Utečenec, cudzinka, moslim, Afričanka…to všetko sú “nálepky”, ktoré bránia poznaniu toho druhého. Zámerom festivalu je odhaľovať viac a klásť si otázky Kto som? Kto si ty? Kto sme my? Zistiť, ako ľudia, ktorí sú našimi susedmi a susedkami a tvoria spolu s nami komunity, vnímajú sami seba.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
EN: The event is organized by o.z. Dragúni in cooperation with culture space Nová Cvernovka as a part of the 14th [fjúžn] festival organized by the Milan Šimečka Foundation.

14th [fjúžn] festival is taking place in an unusual time – from 12th to 21st September 2019 and there is a lot to look forward to. This year’s theme, Identities, will be explored by exhibition, discussions, concerts, theatre performances, community events as well as program for children.

Throughout the festival we want to showcase the diverse and unknown identities, which are overlooked due to us labeling each other. Who am I? The questions has a different meaning for each one of us, it develops in various times and in contexts. Refugee, foreigner, Muslim, African.. these are only some of the labels, that prevent us from knowing the person living across the street. The aim of this festival is to ask these challenging questions: Who am I? Who are you, Who are we?, to find out how people, who are our neighbors and make up our communities perceive themselves.