Flow-Plynutie

Zdielať

Výstava Flow predstavuje trojkanálovú videoinštaláciu – magisterskú diplomovú prácu Renáty Pintérovej, ktorá bude predstavená v Galérii IN-OUT katedry intermédií na 1.poschodí v Cvernovke.

Renáta Pintérová, ktorá absolvovala v ateliéri Obraz/zvuk/text a kontext na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pod pedaogickým vedením Nóry Ružičkovej a jej asistentky Maje Štefančíkovej. V spolupráci s performerkou Máriou Ukropcovou, vytvorila autorka sériu troch choreografických performancií, ktoré spracovala prostredníctvom média videa.
Práca skúma identitu výstavného priestoru a jeho historickú pamäť remediáciou cez performatívny pohyb tela a objektov. Jej zámerom je performatívne vytváranie vizuálnych a významových paralel naprieč rôznymi časovými vrstvami, pričom prostredníctvom pohybu asociatívne, a teda nelineárne, prepája rôzne „udalosti“, ktoré utvárali históriu muzeálneho priestoru, diváckeho subjektu a podôb časovosti a priestorovosti v rámci západnej kultúry.

Výstava potrvá do 3.9.2018 v Galérii IN-OUT katedry intermédií na 1.poschodí v Novej Cvernovke

Návšteva ostatné dni dohodou na renata.pinterova@azet.sk