En Route – an analog photo exhibition

Zdielať

En Route – an analog photo exhibition

Séria fotografií zachytávajúcich čaro každodenného života v Afganistane, Jemene, Kamerune, Zanzibare, Iráne, Sudáne, Mongolsku či Albánsku. Prídite si pozrieť výstavu analógovej fotografie a oslávte tak Mesiac fotografie.

otvorenie / opening: 31.10.2022, 17:00
trvanie/ duration: 1.11. – 8.11. 2022
Zborovňa, 1. poschodie / 1. floor, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
*pre vstup zavolajte na číslo +421 944 082 770/ to enter call +421 944 082 770
**súčasťou bude samozrejme aj nejaké to občerstvenie/ of course there will also be some refreshments
SK
Tobias Ulbrich je nemecký fotograf, ktorý sa k analógovej fotografii dostal asi pred desiatimi rokmi. Najviac ho na tomto médiu fascinuje paradoxne možno práve jeho obmedzenosť. Ako environmentálny inžinier je súčasťou rôznych projektov v rozvojových krajinách, v rámci ktorých sa podieľa napríklad aj na budovaní potrebných inžinierskych sietí. Vďaka práci cestuje do odľahlých kútov sveta, ako je Afganistan, Jemen, Severná Kórea, Mongolsko či Irak. Na cestách sa často ocitá blízko tamojším ľuďom, ktorých každodennosť a emócie dominujú aj výstave „En Route“.
V prípade záujmu o zakúpenie fotografie alebo plagátu, napíšte prosím na tobias.ulbrich@posteo.de – ďakujeme.
EN
Tobias Ulbrich is a German photographer who got into analogue photography about ten years ago. Perhaps paradoxically, what fascinates him most about this medium is its limitations. As an environmental engineer, he is part of various projects in developing countries, where he is involved in building the necessary utility networks, for example. His work has taken him to remote parts of the world such as Afghanistan, Yemen, North Korea, Mongolia and Iraq. On his travels, he often finds himself close to the people there, whose everyday life and emotions also dominate the exhibition “En Route”.
En Route is a series of photographs capturing the charming reality of everyday life in Afghanistan, Yemen, Cameroon, Zanzibar, Iran, Sudan, Mongolia, Albania and other remote places.
If you are interested in purchasing a photo or poster, please write to tobias.ulbrich@posteo.de – thank you.