Dosť dobré detstvo. Je to dosť?

Zdielať

Konferencia o vplyve nepriaznivých skúseností z detstva na psychické a fyzické zdravie človeka v dospelosti. Kedy je detstvo zdravé, spokojné a „dosť dobré“?

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/KxdPor5pvpdXsvrk6

Cena. 30 eur

Sledovať ju môžete ONLINE: https://www.facebook.com/events/2797264373856949


PROGRAM

8:50 – 9:00 Úvod

Mgr. Marek Roháček

9:00 – 10:45 Adverzní dětské zkušenosti a jejich následky pro sociální chování a celkové zdraví

psychoterapeutka PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – Natama – Institut rodinné péče

10:45 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:00 Skúsenosť v detstve vplýva na život v dospelosti

MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. psychiatrička a psychoterapeutka, výskumníčka – Pro mente sana.

12:0012:15 prestávka

12:1512:45 Dieťa s náročnými detskými skúsenosťami v pestúnskej rodine ako klient Návratu (príklad dobrej praxe)

psychologička Mgr. Denisa Ničíková Centrum Návrat Žilina

12:45 – 13:45 obed

13:45 – 14:05 Vývoj témy detí s náročným detstvom na Slovensku – odkiaľ a kam kráčame? 

Rozhovor s prof. MUDr. Jozef Haštom, PhD. moderuje Mgr. Zuzana Zimová

14:05 – 15:30 Čo máme a čo potrebujeme, aby detstvo bolo dosť dobré? – Panelová diskusia

PhDr. Petra Winnette, Ph.D., MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D., prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Mgr. Soňa Očkášová, Mgr. Denisa Ničíková – moderuje Mgr. Zuzana Zimová

15:30 – 15:40 – Záver


 Organizátor: Návrat, o. z.


PhDr. Petra Winnette, Ph.D. – je terapeutka, poradkyňa, lektorka. Spoluzaložila Institut rodinné péče Natama v Prahe, ktorý vedie a kde má rozsiahlu klinickú terapeutickú prax s deťmi, ich rodinami a dospelými, ktorí prešli adverznými detskými skúsenosťami, vrátane raného pobytu v inštitucionálnych zariadeniach a nemocniciach bez vzťahovej osoby. Petra Winnette pravidelne prednáša na medzinárodných konferenciách a je autorkou niekoľkých odborných kníh.


MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D. – je psychiatrička, psychoterapeutka, výskumníčka. Podieľa sa na viacerých výskumoch a odborných štúdiách, zameraných na skúmanie súvislostí medzi traumatizáciou v detstve a neskoršom živote, vzťahovou väzbou, odolnosťou a zdravím. Je autorkou knihy Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu.


Mgr. Denisa Ničíková – psychologička, špeciálna pedagogička, koordinátorka Centra Návrat v Žiline, supervízorka v sociálnej oblasti. Poskytuje
poradenstvo náhradným rodinám v Centre Návrat Žilina od roku 2005.


Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. – je psychiater a psychoterapeut v súkromnej praxi a vysokoškolský učiteľ. Špeciálne sa zaujíma o vzťahovú väzbu a psychotraumatológiu. Je autorom a spoluautorom mnohých odborných kníh.


Mgr. Zuzana Zimová – špeciálna pedagogička, supervízorka, lektorka, externá spolupracovníčka Návratu. Spolupracuje s Coachingplus, spolupracujem s organizáciou Provida na projekte Tvoj Buddy.


Mgr. Soňa Očkášová – venuje sa práci s náhradnými rodinami, dospelými, deťmi a mladými ľuďmi v náhradnej rodinnej starostlivosti v Návrat, o. z. Špecializuje sa na podporu vzťahov rodičov a detí prostredníctvom odborného psychologického poradenstva a dyadickej vývojovej terapie.


Konferencia sa uskutoční v online verzii a v prípade priaznivých pandemických okolností aj prezenčne v Bratislave. V oboch verziách sa budú môcť účastníci zapojiť svojimi otázkami k jednotlivým prednáškam.
Konferencia sa uskutoční vďaka podpore Nadácie Orange. Ďakujeme.