Cverna v uchu s Potkanom 1.

Zdielať

Cverna v uchu s Potkanom 1.

Máte chuť počuť hudobné nástroje, ktoré (a o ktorých) ste možno v živote nepočuli, a zapojiť pritom fantáziu?

Niektoré z nich si nemusíte iba predstavovať, ale môžete si ich aj vyskúšať a dozviete sa, v akých hudobných štýloch a žánroch sa používajú.

Ako vznikla hudba, to presne nevieme, ale dá sa predpokladať, že skôr ako začali ľudia vymýšľať vlastné hudobné nástroje, používali najmä to, čo našli okolo seba – listy, semená, kamene či kosti.
Cítime v kostiach, že hudba kostí by vás mohla zaujímať.
Úvodná prednáška nového cyklu dôkladného a pozorného počúvania.

Uvádza Vladimír ,,Potkan” Potančok, etnológ a rozhlasový moderátor Rádia_FM (relácia Hudba sveta_FM), milovník nezvyčajných zvukov a hudobných nástrojov.

Populárno-náučná prednáška s hudobnými a video ukážkami pre staršie deti i dospelých.

6. lekcia Školy pomalého čítania, písania a počúvania, ktorú vám vďaka Fondu na podporu umenia, Nadácii Orange a Knižnici Bratislava – Nové Mesto prinášajú Nadácia Cvernovka a Kabinet pomalosti.