Connector: Telo vs. mesto

Zdielať

Srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu rezidencie Barbory Nemčekovej, ukážku z procesu a artist talk z programu Connector. 

“Počas rezidencie sa venujem výskumu feministických teórií urbanizmu ako podložiu pre pohybovú performance, ktorá by mala reflektovať neinkluzívnosť urbanistického plánovania (Bratislavy), v dôsledku ktorého sú osoby na základe rodu, telesného znevýhodnenia (ne/možnosti svojho telesného pohybu) diskriminované v mestskom priestore.”

“Vo svojej bakalárskej práci na Katdere audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, som sa venovala Mayi Deren, ktorej filmy sú označované termínom “choreocinema” a ktorej práca s tanečníčkami a tanečníkmi, komunikovanie motívov rodovo podmienených spoločenských rituálov prostredníctvom tanca a montáže filmu, predovšetkým vo filme Ritual in Transfigured Time (1945) sú taktiež inšpiráciou môjho konceptu. Deren sa sústreďuje na telo ženy v konkrétnych sociálnych situáciách (večierok, včera), ktoré prebiehajú na základe repetície konvencií, a protagonistku filmu obmedzujú svojimi požiadavkami. Rovnako ale Deren zasadzuje ženu do prírodnej scenérie alebo domácnosti.”


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Partnerom projektu je Bratislavský kraj