Connector: Holé baby

Zdielať

Connector: Holé baby

Srdečne Vás pozývame na verejnú prezentáciu rezidencie z programu Connector Evy Sajanovej projektu Holé baby.

Piatok, 4. februára
18:00, Telocvičňa, Nová Cvernovka
Ukážka z procesu + Artist talk
___
Holé baby sú otvoreným formátom ktorý ponúka možnosť rôznorodých spoluprác. Eva pracuje s intermediálnymi prvkami, od videa, inštalácie cez drámu až po pohyb.
V rámci rezidencie v Telocvični prišla skúmať práve pohyb a performatívne možnosti ktoré v nej rezonujú.
Eva: “Resilience pre mňa znamená vytvorenie bubliny, zostať pokojnou napriek nátlaku vonkajšieho sveta. Dokázať prijať fakt, že hodiny bežia a ja nemusím celý život len bežať s nimi. Zastavenie. Vydýchanie sa.
Som nepriestreľná. Nič sa ma nedotýka. Iba ja. Späť na začiatok. Nemám nič, iba samú seba. Svoj hlas a svoje telo. V ušiach počujem svoj dych, v kostiach cítim pohyby.”
Nosnou myšlienkou projektu Hole baby je vyrovnávanie sa so stratou času a vytváraním ilúzie zastavenia času.
___
Vstup na podujatie len pre plne zaočkovaných. Kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu.
Vstup do interiéru je povolený iba s respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.
Entry to the events is only for the fully vaccinated. The vaccination is checked by verifying the validity of the QR code and ID/passport.
Entrance to the interior is allowed only with a respirator.
Contactless disinfectants are available on the premises.
___
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu je Bratislavský kraj.