Preložené: Connector: Holé Baby

Zdielať

Preložené: Connector: Holé Baby

Mrzí nás to, ale verejnú prezentáciu rezidencie Evy Sajanovej jej projektu Holé baby sme museli presunúť na náhradný termín, ktorý upresníem už čoskoro.

ukážka z procesu + artist talk.
___
Holé baby sú otvoreným formátom ktorý ponúka možnosť rôznorodých spoluprác. Eva pracuje s intermediálnymi prvkami, od videa, inštalácie cez drámu až po pohyb.

V rámci rezidencie v Telocvični prišla skúmať práve pohyb a performatívne možnosti ktoré v nej rezonujú.


Eva: “Resilience pre mňa znamená vytvorenie bubliny, zostať pokojnou napriek nátlaku vonkajšieho sveta. Dokázať prijať fakt, že hodiny bežia a ja nemusím celý život len bežať s nimi. Zastavenie. Vydýchanie sa.
Som nepriestreľná. Nič sa ma nedotýka. Iba ja. Späť na začiatok. Nemám nič, iba samú seba. Svoj hlas a svoje telo. V ušiach počujem svoj dych, v kostiach cítim pohyby.”

Nosnou myšlienkou projektu Hole baby je vyrovnávanie sa so stratou času a vytváraním ilúzie zastavenia času.


Vstup na podujatie len pre plne zaočkovaných. Kontrola očkovania prebehne overením platnosti QR kódu.
Vstup do interiéru je povolený iba s respirátorom.
V priestoroch sú k dispozícii bezkontaktné dezinfekcie.
www.novacvernovka.eu
___
Entry to the events is only for the fully vaccinated. The vaccination is checked by verifying the validity of the QR code.
Entrance to the interior is allowed only with a respirator.
Contactless disinfectants are available on the premises.
www.novacvernovka.eu

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom projektu je Bratislavský kraj.