Climate Day Slovensko 2021 (online)

Zdielať

Climate Day Slovensko 2021 (online)

Pripojte sa na druhý ročník online konferencie Climate Day organizovanú EIT Climate KIC na Slovensku.

Cieľom podujatia je spojiť partnerov zo súkromného sektora, akademickej obce, verejného a neziskového sektora a podporiť inovatívne projekty, ktoré môžu zmierniť dopady klimatickej krízy. Témami konferencie je financovanie ekologických inovácii, vnímanie klimatickej zmeny na Slovensku, efektívna komunikácia o klimatickej kríze a udržateľná mobilita v slovenských mestách.

13:00 – 13:05 – Otvorenie Climate Day Slovensko

13:05 – 13:20 – Klimatická zmena: Kam sa rútime? Pavol Siman, Slovenská Akadémia Vied
13:10 – 13:30 – Ako ovplyvní klimatická zmena naše kraje? Martin Hakel, Bratislavský samosprávny kraj
13:30 – 13:45 – Výskum ako odpoveď na klimatickú zmenu? Martina Zeleňáková, Technická Univerzita Košice
13:45 – 14:00 – Iniciatívy v našich mestách. Mišo Hudák, Východné pobrežie
14:00 – 15:30 – Čo treba zmeniť, aby sme žili v udržateľnej spoločnosti? Iniciatívy zdola vs. zhora.
– Moderátor: Radovan Geist, Euractiv
– Jozef Škultéty, Ministerstvo životného prostredia
– Jakub Hrbáň, Občiansky aktivizmus
– Norbert Kurilla, Prezidentská kancelária
– Boris Meluš, Nová Cvernovka
15:30 – 15:45 – Otvorenie iniciatívy na podporu mestských inovácií – EIT Urban Mobility Hub Slovensko
– Michal Laco, Civitta
– Laszlo Sóos, EIT Urban Mobility
15:45 – 16:45 – Budúcnosť mestskej mobility na Slovensku: ako môžu inovácie zlepšiť život v meste.
– Slavomír Oslej, Mesto Bratislava
– Andrea Štulajterová, Európsky týždeň mobility a Do práce na bicykli
– Peter Blaas, Antik
16:45 – 17:00 – Európska odpoveď na klimatické zmeny: čo by mali všetci vedieť o Zelenej dohode EÚ? Zdenek Čech, Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku

Slovenský Climate KIC Hub vznikol v marci 2020 spojením niekoľkých aktérov pod vedením poradenskej spoločnosti Civitta Slovakia a jeho úlohou je propagovať a rozvíjať aktivity EIT Climate KIC na Slovensku, ako aj efektívne komunikovať o klimatickej kríze s cieľom podporiť vznik spoločných projektov, či politík v tejto oblasti. Členmi Hubu sú Slovenská akadémia vied, Bratislavský samosprávny kraj, Technická univerzita v Košiciach, Mesto Bratislava, Green Foundation a GA Drilling.