CIRKULÁRNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | workshop

Zdielať

CIRKULÁRNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE | workshop

Bezplatný workshop zameraný na tématiku verejného obstarávania.

Bezplatný odborný workshop “Cirkulárna ekonomika ako nástroj vo verejnom obstarávaní a súkromných zákazkách” vám prinesie kľúčové informácie o možnostiach uplatňovania cirkularity vo verejných zákazkách aj súkromných nákupoch.

PRE KOHO JE URČENÝ?

 • pre špecialistov z firiem a štátnych inštitúcií zodpovedných za VO
 • pre lektorov, ktorí školia v oblasti VO

ČO VÁS NA WORKSHOPE ČAKÁ?

Súčasťou workshopu bude teoretická a praktická časť, skupinové cvičenia, práca s Metodikou cirkulárneho VO, priestor na diskusie a otázky a občerstvenie.

TEORETICKÁ ČASŤ:

 • Legislatívne východiská
 • Úloha štátnej správy pri zelenom a cirkulárnom VO
 • Predstavenie Metodiky CVO vo verejných a súkromných zákazkách
 • Predstavenie Metodiky pre školiteľov a lektorov v oblasti CVO
 • Dobré príklady z praxe – samospráva
 • Dobré príklady z praxe – súkromný sektor
 • Q&A – diskusia s rečníkmi

PRAKTICKÁ ČASŤ:

 • Simulácia VO
 • Ako presvedčiť kolegov?
 • Ako argumentovať?
 • Prekážky & príležitosti
 • Exkurzia – Nová Cvernovka
 • Individuálny networking