Bratislavské kultúrne fórum #2: Z centra von!

Zdielať

Bratislavské kultúrne fórum #2: Z centra von!

Pozývame vás na druhé Bratislavské kultúrne fórum (BaKF), otvorené fórum iniciované hlavným mestom, ktoré má slúžiť ako stabilná platforma pre kontinuálny dialóg a spoluprácu medzi mestom Bratislava, partnermi z verejnej správy a organizáciami zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry pôsobiacimi na území Bratislavy.

Zámerom Bratislavského kultúrneho fóra je vytvárať podmienky umožňujúce sieťovanie aktérov v oblasti kultúry tak, aby sa jednotliví aktéri medzi sebou lepšie spoznali a viedli dialóg. Slúži na zisťovanie problémov a potrieb, prepájanie a spoluprácu na spoločnej vízii, pri nastavovaní a vyhodnocovaní kultúrnych politík a na otváranie zásadných aktuálnych tém v oblasti kultúry. Súčasťou je vytváranie priestoru pre pravidelnú diskusiu, vyjednávanie, vysvetľovanie, načúvanie a budovanie vzájomného porozumenia.

Fórum je určené najmä širokej odbornej verejnosti. Organizátorom je Oddelenie kultúry Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom (BKIS). Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme Nadácii Cvernovka.

Moderátorom Bratislavského kultúrneho fóra #2 bude Michal Hvorecký.

Vstup na podujatie je voľný s podmienkou registrácie. Kapacita podujatia je obmedzená na 150 účastníkov, zabezpečte si preto svoje miesto registráciou TU

Téma BaKF #2: Z centra von!

“Bratislava rozvíja kultúrnu ponuku aj v mestských častiach mimo centra, zviditeľňuje, prepája a vytvára podmienky pre angažujúce sa komunity.” Dekáda pre kultúru, Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030

Kultúra ponúka možnosť vlastného intelektuálneho a emocionálneho rozvoja, no aj príležitosť na stretávanie sa, vytváranie nových vzťahov či prehlbovanie tých existujúcich. Je jedným z najdôležitejších nástrojov podpory rozvoja občianskej angažovanosti a upevňovania vzťahu k zdieľanému priestoru. Avšak na to, aby túto rolu mohla plniť čo najlepšie, musí byť čo najdostupnejšou. Kultúrny život v Bratislave je však dlhodobo sústredený najmä v centre mesta, vďaka čomu je pre veľkú časť jeho obyvateľov a obyvateliek málo dostupný. Je to však naozaj tak? A ak áno, ako to zmeniť?

Poďte sa s nami rozprávať o priestorovej decentralizácii kultúry a komunitného života v Bratislave!

 

PROGRAM

13:00 – 14:00
Príchod, registrácia účastníkov

14:00 – 14:30
Otvorenie Bratislavského kultúrneho fóra #2
Nina Vrbanová, vedúca odd. kultúry HMBA
Lenka Antalová Plavuchová, námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy

Krátka diskusia námestníčky primátora hl. mesta SR Bratislavy a vedúcej odd. kultúry HMBA na tému decentralizácie kultúry a komunitného života v Bratislave.

14:30 – 15:00
Návrh akčného plánu Dekády pre kultúru 2024 (+ otvorené fórum)
Nina Vrbanová, vedúca odd. kultúry HMBA

Od posledného Bratislavského kultúrneho fóra a predstavenia prvého mestského koncepčného dokumentu v oblasti kultúry, Dekády pre kultúru, uplynul presne rok. Ako bude prebiehať jeho implementácia a aké sú plány na najbližšie obdobie?

15:00 – 15:30
Keynote prednáška:
Illah Van Oljen

15:30 – 16:00
Prestávka na občerstvenie #1

16:00 – 17:15
Kultúrnych 7×7: Z centra von!
Štefan Jurča, Nadácia mesta Bratislavy
Katarína Hulíková, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Anna Karako, Stará Jedáleň
Katarína Slezáková, Julius Koller Society
Ladislav Dudor, Komunitná záhrada Ostredky
Marko Popovič, Oddelenie kultúry Staré Mesto
Martin Kočiško, Kultúrne zariadenia Petržalky

Blšák pod balkónom anonymného sídliska, galéria v parteri socialistického paneláku, kultúrna sála v bývalej škole… Kultúrny a komunitný život v Bratislave si už nejaký čas hľadá cestu von z centra najmä vďaka združeniam či skupinám, ktoré sa neboja objavovať potenciál tam, kde by ho hľadal len málokto. Kultúru mimo centra však produkujú alebo podporujú aj organizácie hlavného mesta či mestských častí. Čo ich spája a rozdeľuje? S akými problémami sa stretávajú a aké riešenia by im pomohli? A ako by mala táto decentralizácia kultúrneho a komunitného života vyzerať v samotnom centre Bratislavy z pohľadu mesta a mestskej časti?

V individuálnych 7-minútových vstupoch predstaví 7 bratislavských kultúrnych aktérov, aktériek a zástupcov verejných kultúrnych organizácií svoje projekty a aktivity, ktoré realizujú najmä mimo kontext centra Bratislavy, prípadne nimi na kultúrny a komunitný život mimo centra priamo vplývajú.

17:15 – 18:30
Diskusia: Z centra von! (+ otvorené fórum)
Diskusia aktérov predstavených vo formáte 7×7. Spolu s moderátorom sa pokúsia nájsť odpoveď na otázku ako premeniť Bratislavu na rozmanité mesto v celej jeho šírke.

18:30 – 19:00
Prestávka na občerstvenie #2

19:00 – 20:00
Diskusia: Čo bolo skôr – priestor alebo kultúra? (+ otvorené fórum)
Braňo Čavoj, Nadácia Cvernovka
Igor Polakovič, starosta MČ Lamač
Katarina Živanović, Kreatívne centrum Nitra

Nevyhnutným predpokladom pre občiansky kultúrny a komunitný život aj mimo centra mesta sú kvalitné verejné, kultúrne a komunitné priestory, v ktorých sa ľudia môžu stretávať, budovať vzťahy, prinášať a realizovať svoje nápady a občiansky sa angažovať. Kto má stáť za ich vznikom alebo udržiavaním? A má najprv vzniknúť forma alebo obsah?

20:00 – 20:05
Ukončenie Bratislavského kultúrneho fóra #2
Po skončení BaKF #2 bude nasledovať neformálna afterparty v priestoroch Skrytého Baru (Nová Cvernovka).

Podujatie bude naživo streamované na sociálnych sieťach Hl. mesta SR Bratislavy.