BRaK Konferencia 2022: Nebáť sa nerásť

Zdielať

Súčasťou 9. ročníka festivalu BRaK bude aj KONFERENCIA s názvom Nebáť sa nerásť, ktorá je určená najmä knižným vydavateľom a predajcom.

Účasť je zadarmo, podmienkou je jedine kvôli kapacite priestoru vyplnenie prihlášky:
https://forms.gle/KLGJ4Zv5gMNsfYxm7

PROGRAM:
09:00▪David Piovesan, výskumník z pražskej VSE: Nezávislé kníhkupectvá v digitálnej dobe
Ako niekdajší kníhkupec a dnes výskumník v oblasti bibliodiverzity, David sa dlhodobo venuje štúdiu európskeho knižného priemyslu a kníhkupectiev. Otázky konkurencie na trhu, udržateľnosti, nových spôsobov konzumácie textu, medzinárodné obchodné spolupráce hlboko ovplyvnili náš svet počas posledných dvadsať rokov. Aké sú následky týchto zmien? A ako sa kníhkupectvá a vydavateľstvá vedia zmeniť alebo prispôsobiť drastickým zmenám?
10:00 ▪ Jana Rakúsová, Arctic Paper: Návrat k prírode cez cirkulárnu ekonomiku
Medzi základné ciele najnovšieho enviromentálneho konceptu cirkulárnej ekonomiky s názvom Cradle to Cradle Certified®, je vyrábať bezpečné výrobky pri minimálnom zaťažení životného prostredia. Vysoký dôraz je taktiež kladený na využie obnoviteľnej energie a zachovanie sociálnej spravodlivosti. Výberom C2C certifikovaných papierov môže každý aktívne prispieť k udržateľnosti. Dozviete sa aj o tom, za akých podmienok je možné uviesť logo Cradle to Cradle Certified® priamo v knihách.
11:00 ▪ Barbora Baronová, vydavateľstvo wo-men: Nakladatelství nerůstu
Čekejte spíš můj osobní manifest než přednášku. Ptám se znovu samy sebe – proč jsem kdysi začínala jako nakladatelka? Dělám ještě vůbec umění, anebo už jenom byznys? Jak čelit neustálým očekáváním a tlakům? Co je vlastně úspěch? Proč je dobré přemýšlet o nakladatelství jako o umělecké laboratoři? A jaké postavení ve společnosti má dnes vůbec literatura?
12:00 ▪ OBED
13:00 ▪ Jiří Hlinka, zakladatel Walden Press / BioBooks.cz: Environmentální aspekty vydávání a distribuce knih
Jde měřit uhlíkovou stopu knih? Je šetrnější hard copy, nebo eBook? Jak kompenzovat produkci skleníkových plynů v nakladatelské činnosti? A jak se “ekologizace” výroby a distribuce knih promítá do jejich ceny a očekávání čtenářů? Nakladatelská branže se bude muset vypořádat se stejnými výzvami a požadavky, například na environmentální audit, jako jiné oblasti obchodu, dopravy a výroby. Jsme na to připraveni?
14:00 ▪ Antoinette Koleva, International Alliance of Independent Publishers
Antoinette v Bulharsku vedie vydavateľstvo KX Critique and Humanism a okrem toho je aktívnou členkou medzinárodného združenia zameraného na bibliodiverzitu. Vo svojej prednáške sa bude venovať témam ekológie a slobody vo vydavateľskom prostredí.
15:00 ▪ Karolína Voňková, Knihex: Pandemie a menší nakladatelství
Karolina Voňková promluví o tom, jaký vliv měla koronavirová pandemie na česká menší nakladatelství, čemu musela čelit, co je naopak posílilo. Je krize už za námi, nebo přichází další?
Moderuje Slavo Sochor, Literárna bašta.

Hlavný partner:
▪ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom:
Partneri:
▪ Projekt Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev je financovaný z Grantov EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
▪ Bratislava – hlavné mesto SR
▪ Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa
▪ LITA – autorská spoločnosť
▪ Bratislavský samosprávny kraj
▪ Literárne informačné centrum
▪ Goethe Inštitút v Bratislave
▪ Nová Cvernovka
▪ České centrum v Bratislave
▪ Visegrad fund
▪ Ambasáda nezávislé běloruské kultury
▪ Větrné mlýny
▪ Literarnyklub.sk
▪ Medziriadky
▪ Portugalský inštitút
Mediálni partneri:
▪ RTVS / Radio_FM / Radio Devin
▪ Citylife
▪ Denník N
▪ SME
▪ Kapitál
▪ A2
▪ Rozum
▪ Vlna
▪ Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR
▪ inBa
▪ Knižná Revue
▪ iliteratura.cz
▪ Literárne noviny
▪ časopis Bublina
▪ literat.sk
▪ medzi knihami