Antena Conference 2: Kultúra udržateľnosti

Zdielať

Antena Conference 2: Kultúra udržateľnosti

Príďte na druhú konferenciu siete nezávislých centier Anténa a hľadajte spolu s nami odpovede na otázku udržateľnosti a rozvoja kultúry v kontexte globálneho sveta – jeho stavu, vyhliadok a možností kultúrnych aktérov ovplyvňovať ho na lokálnej úrovni.

23. – 24. september 2021
Nová Cvernovka, Bratislava
Hosťami konferencie budú: Róbert Repka, Michal Hvorecký, Lýdia Grešáková, Bohdan Smieška, Katarína Trnovská Hrdá, Michal Nižňan, Jozef Kovalčík, Zuzana Psotková, Milan Zvada, Patrik Krebs a ďalší.
Cena vstupenky: 7 €
Predpredaj spustíme čoskoro!
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗞𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗘
𝟮𝟯. 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥
● 9.45 – 10.00 h
OTVORENIE KONFERENCIE
● 10.00 – 12.00 h
PLANÉTA, DEMOKRACIA, DÔVERA – ZVLÁDNEME TO?
Ostatná správa medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy z augusta tohto roka svojou naliehavosťou nevyvoláva žiadne pochybnosti o nevyhnutnej potrebe zásadných politických, spoločenských a ekonomických zmien vo vzťahu k ďalšej udržateľnosti života na Zemi. Otázkou je, akú rolu pri tomto stave sveta a jeho vyhliadok môže zohrávať kultúra.
● 13.00 – 15.30 h
STAGNÁCIA V PROJEKTOVOM PROVIZÓRIU, ALEBO SYSTEMATICKÝ ROZVOJ?
Pandemická kríza vyostrila viaceré dlhodobé systémové problémy najmä z prostredia nezriaďovanej kultúry. Ministerstvo kultúry SR nedávno predstavilo svoj zámer pripraviť novú štátnu verejnú politiku v oblasti kultúry v podobe Stratégie rozvoja kultúry do roku 2030. Z akého typu poznania a skúsenosti bude táto stratégia vychádzať a ako bude brať do úvahy potreby vnútorne výrazne diferencovaného kultúrneho sektora a jednotlivých kultúrnych aktérov vychádzajúcich z odlišného inštitucionálneho prostredia?
● 16.00 – 17.45 h
AKO TO CELÉ PREŽIŤ?
Dodnes sa mnohé nezávislé kultúrne subjekty boria okrem nákladov na prevádzku a zastaranej techniky s problém prekarizovaných, nízko platených pozícií vo všetkých profesiách ako aj s akútnym nedostatok ľudských kapacít potrebných na kvalitné riadenie rozvoja organizácií. Ako zvládať tlak a úzkosť prameniacu z permanentného provizória?
𝟮𝟰. 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥
● 9.00 – 12.30 h
INTERAKTÍVNY WORKSHOP: HĽADANIE ZDIEĽANÝCH PREDSTÁV BUDÚCNOSTI
lektor: Patrik Krebs
Dizajn zážitkového workshopu by mal prispieť k lepšiemu porozumeniu aktérov pôsobiacich v prostredí nezávislej kultúry obmedzeniam, ktoré sú prekážkami ich ďalšieho individuálneho aj inštitucionálneho rozvoja. V projektívnej časti by mal vytvoriť priestor na skupinovú aktivitu zameranú na pozitívne formulovanie budúcnosti v tomto kontexte, pričom sa môže jednať tak o veľmi konkrétne predstavy, ako i o asociatívne predstavy zahrňajúce široké spektrum toho, čo vnímame ako kultúru.
trvanie workshopu: cca 3 hod.
podrobnosti čoskoro!
○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
organizátor: Anténa – sieť pre nezávislú kultúru
spoluorganizátori: Malý Berlín, Nová Cvernovka
podujatie sa koná s finančnou podporou: Nadácia mesta Bratislavy, Bratislavský samosprávny kraj
partneri konferencie: Goethe-Institut Bratislava, Kapitál
gastro partner: Zlatý Bažant