Aktivisti a aktivistky bez domova

Zdielať

Nedeľný brunch s témou aktivizmu a komunitného organizovania s ľuďmi bez domova.

Diskusia na tému aktivizácie ľudí bez domova s Mo George, riaditeľkou organizácie Picture the Homeless v New Yorku, USA a Ivanou Novákovou, komunitnou organizátorkou v Depaul Slovensko, ktorá strávila štyri týždne na stáži v Chicago Homeless Coalition.

Predstavia sa:
Mo Gerorge z USA má dlhoročné skúsenosti s komunitným organizovaním, bola riaditeľkou Public Housing Partnership v organizácii Community Voices Heard (CVH), kde pomáhala smerovať prácu viacerých koalícií na národnej úrovni. Kto je Mo George nájdete na linku: http://picturethehomeless.org/profile/monique-mo-george-executive-director/

Diskusiu bude moderovať Veronika Střelcová z Centra komunitného organizovania v Banskej Bystrici, koordinátorka Programu Professional Fellows na Slovensku, cez ktorý od roku 2012 vycestovalo na odbornú stáž v organizáciách po celých Spojených štátoch 42 ľudí zo Slovenska, aby prinášali metódy komunitného organizovania do práce s komunitami. Ako sa to darí sa dozviete v nedeľu v Coworkingu v Novej Cvernovke.