Ako na prednes 2 / workshop (nielen) pre pedagógov

Zdielať

Ako na prednes 2 / workshop (nielen) pre pedagógov

Témou dielne bude báseň ako ponuka na komunikáciu medzi autorom, recitátorom a poslucháčom.

Budeme hľadať odpoveď na otázky: Ako si vybrať vhodný text? Ako postupovať pri interpretácii? Ako podporovať predstavivosť recitátorov? Ako predstavu o texte premietnuť do zvukovej realizácie prostredníctvom výrazových prostriedkov? Môžeme spájať v prednese viaceré básne? Ako upraviť príliš dlhý text? So všetkými týmito otázkami vám pomôže lektorka Eliška Sadíleková.

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť. Nebude chýbať tvorivé prostredie a dobrá nálada.

INFORMÁCIE A PRIHLASOVANIE:
www.edudrama.sk / jurinova@edudrama.sk / 0903 529 500
účastnícky poplatok za jeden kurz: 10 €