Aj duševné zdravie je zdravie. Odchádzajú ženy z pôrodníc skutočne…

Zdielať

Aj duševné zdravie je zdravie. Odchádzajú ženy z pôrodníc skutočne…

Diskusia je súčasťou online festivalu Jeden svet. Tematicky je spojená s filmom Neviditeľná.

Posttraumatická stresová porucha je choroba doposiaľ vnímaná ako následok závažnej traumatickej udalosti v živote človeka, ako je napr. vojna, autonehoda, smrť blízkeho človeka, týranie alebo sexuálne zneužívanie. Nikdy sme si takúto závažnú chorobu nespájali s pôrodom, ktorý sa síce všeobecne vníma ako nebezpečný, ale stále „najkrajší“ zážitok v živote ženy. I keď lekári vedia o zmenenom správaní žien po pôrode, často ho označujú ako popôrodnú depresiu (popôrodné blues, laktačnú psychózu), ktorá sa spája so zmenami hladiny hormónov po pôrode. Navyše sú žena i dieťa po pôrode na pohľad zdravé, preto je ťažké uveriť, že žena zažíva bolesť a pôrod vníma ako traumatický zážitok. Samotná žena niekedy nedokáže rozpoznať, čo sa s ňou naozaj deje, a to negatívne ovplyvňuje jej každodenný život.
Diskutovať budú:
– Maia Martiniak (režisérka filmu Neviditeľná)
– Ing. Zuzana Krišková, PhD. (predsedníčka združenia Ženské kruhy)
– prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. (psychiater a psychoterapeut, Pro mente sana, Bratislava)
Moderuje novinárka Barbora Mareková.

MENTAL HEALTH IS HEALTH. Is obstetric care truly leaving women healthy?
A discussion on the film Invisible: https://www.jedensvetsk.com/filmy/neviditelna/
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is still seen as the result of a major traumatic event in a person’s life, such as war, a car accident or the death of a loved one, abuse. We rarely associate such a serious psychological illness with childbirth, which is generally perceived as risky but still the “most beautiful” experience in a woman’s life. Although doctors can diagnose changed behaviour in women after giving birth, it’s often referred to as postpartum depression (baby blues, lactation psychosis), associated with changes in hormone levels. Moreover, if mother and baby appear healthy, it’s difficult to believe that the woman is experiencing pain and perceiving childbirth as a traumatic experience. Sometimes the woman herself can’t recognise what’s really going on with her, and this negatively affects her daily life.
GUESTS: Maia Martiniak (film director), Zuzana Krišková, PhD (president of Women’s Circles), Prof. Jozef Hašto (psychiatrist and psychotherapist, Pro mente sana, Bratislava)
MODERATOR: Barbora Mareková (journalist)