ZRUŠENÉ – 87. KPČ: Atlas ztracených měst

Zdielať

V marci bude mať stretnutie Klubu pomalých čitateľov podobu netradičnej hodiny geografie a histórie.

Diskutovať budeme o mapách a atlasoch, predovšetkým o takých, ktoré zachytávajú už neexistujúce miesta a časy.

Vybrali sme si z edície Za obzor pražského vydavateľstva 65. pole. K starším (Atlas odlehlých ostrovů, A. prokletých míst, A. zemí, které neexistují a Posvátná místa světa) krásne vyhotoveným knižkám pribudol Atlas ztracených měst francúzskej autorky Aude de Tocqueville (v preklade Barbory Šůchovej), ktorý bude v centre našej pozornosti a debaty:

http://www.65pole.cz/clanky/354-atlas-ztracenych-mest