73. Klub pomalých čitateľov: Tri smrtky sa plavia

Zdieľať

73. Klub pomalých čitateľov: Tri smrtky sa plavia

Ktokoľvek môže prísť medzi nás – pomalých čitateľov – diskutovať o románe slovenskej prozaičky Vandy Rozenbergovej Tri smrtky sa plavia (Slovart, Bratislava 2018).

https://www.artforum.sk/katalog/115423/tri-smrtky-sa-plavia

Náš book club má 12-ročnú históriu a diskutovali sme na ňom už o viac ako 70 knižkách.

Vanda Rozenbergová napísala knihu, ktorá okamžite vtiahne do deja a bez varovania omráči úvodnou sekvenciou. Potom sa tempo spomalí a hrdinovia zvláčnejú. Nie však natoľko, aby sme sa nezamýšľali nad tým, čo sa ukrýva za veľkolepými fasádami a čo za hrdzavými plotmi.