PLURAL: MANIFEST (PROJEKT BRATISLAVA)

Zdielať

PLURAL: MANIFEST (PROJEKT BRATISLAVA)

The Július Koller Society pozýva na online prednášku Martina Jančoka a Michala Janáka z architektonického štúdia PLURAL a diskusiu architektov s kurátorom Danielom Grúňom.

LiveStream: facebook online The Július Koller Society
Online udalosť je súčasťou práve prebiehajúcej výstavy Josef Dabernig, PLURAL: Joint Observation.

Projekt Bratislava je iniciatívou ateliéru PLURAL, ktorá vznikla v roku 2017 ako nekomerčná aktivita, s cieľom sformulovať architektonický názor na Bratislavu ako metropolu. Kriticky reflektuje jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Zámerom je pristúpiť k rozvoju mesta konštruktívne, až optimisticky. V mnohom vnímame toto mesto ako plodný koncept, ktorý podnecuje naše uvažovanie o súčasnom meste ako takom. Aspekty, vnímané ako negatívne, nás provokujú k hľadaniu kvalít, ktoré by mohli adekvátnejšie adresovať súčasné nároky spoločnosti na mesto. Veríme, že mesto stále potrebujeme a stále chceme, no vzťah k nemu si hľadáme ťažko. Našou úlohou je ten vzťah sprostedkovať – architektúrou.

Projekt Bratislava hľadá rozličné polohy vyjadrenia architektúry. Od akademických aktivít, skrz výstavy, kritickú reflexiu, písanie, či iné médiá. Pozývame Vás na prednášku MANIFEST, v ktorej bude sformulovaný program a predstavený korpus tejto urbanistickej aktivity. Zároveň pôjde o preview spustenia web archívu www.projektbratislava.eu
Projekt bol podporený z Grantového programu Kultúra 2020 Nadácie mesta Bratislava.