136. KPČ: Didion

Predposledný májový večer venujeme debate o autobiografickej eseji Rok magického myslenia.

Joan Didion sa v knihe vyrovnáva so stratou manžela, jej text sa číta ako román a pôsobí terapeuticky. V preklade Jany Juráňovej vydal minulý rok BRaK.
Srdečne zveme medzi nás na neformálnu debatu.