118. KPČ: Moje Jugoslávie

Zdielať

118. KPČ: Moje Jugoslávie

Klub pomalého čítania je tu opäť. Tentokrát spolu rozoberieme dielo Moje Jugoslávie od slovinského autora Gorana Vojnovića.

V novembri si prečítame a budeme debatovať o románe slovinského autora Gorana Vojnovića Moje Jugoslávie (do češtiny preložil Aleš Kozár, vydal Pavel Mervart v r. 2021).
http://pavelmervart.cz/kniha/moje-jugoslavie-723/
✹ ✹ ✹
O pitný a stravný režim sa stará Skrytý bar a bistro Dvanásť Duší s príjemným posedením vo vnútri aj na terase v parku.
Viac informácií o programe nájdete na www.novacvernovka.eu

✹ ✹ ✹

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.