𝕦𝕝𝕥𝕣𝕒 ⋮ In my Talonsᴬᵀ ⋮ Tittingurᴰᴷ/ˢᴷ ⋮ Fairycore Syndicate ⋮ greyArea ⋮ Kodiki

Zdielať

𝕦𝕝𝕥𝕣𝕒 ⋮ In my Talonsᴬᵀ ⋮ Tittingurᴰᴷ/ˢᴷ ⋮ Fairycore Syndicate ⋮ greyArea ⋮ Kodiki

Nová séria parties v Novej Cvernovke, ktorá kombinuje intenzívne liveakcie s odvážnymi DJ setmi, kurátormi sú stx a Matwe.

EN
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
Lineup 
21:00 doors open
22:00 Kodiki / DJ set
23:00 In My Talons (AT) / live
00:00 Tittingur (DK/SK) / live
00:45 greyArea / hybrid
02:15 Fairycore Syndicate / DJ set
5:00 departure for afterparties

𝗜𝗻 𝗠𝘆 𝗧𝗮𝗹𝗼𝗻𝘀ᴬᵀ
The project of Vienna-based artist Florian Pfaffenberger, creates a progressive club sound that reflects the restless click-logic of the present, which blinds out histories and contexts, but has no fear to express deep emotion. Samples from very different sources collide with each other and charge the music with an electrifying tension. Gregorian hymns meet Beyonce, rattling metal clashes against pop refrains, brutal grime bass rubs against bewitching synth melodies. A delicate balance of fusion and disintegration.

https://soundcloud.com/inmytalonsishapeclay
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗧𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗿ᴰᴷ/ˢᴷ
Tittingur have taken the core ingredients of hardcore electronica and slung them into a liquidizer, with a few razor blades added in for seasoning. Rising smoke and heavy strobing complete the picture of Tittingur’s beautiful, brutalist destruction.
Glimpses of their new album Technopol (releasing in October) will be heard, along with their relentless classics.
https://soundcloud.com/tittingur
https://www.instagram.com/tittingur/
https://tittingur.bandcamp.com/
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗴𝗿𝗲𝘆𝗔𝗿𝗲𝗮
aka STIX aka STX ~ starting in Subclub with Trashold events, flowing from UK dubstep roots to techno and more experimental broken genres, trying out new things was always the building block of his sets. Organizing experimental events and getting bored by trends arriving late in Bratislava are some of favorite pasttime activities for Boris Vitázek – artist by trade usually working on audiovisual installations. He has 10 years of experience on the Bratislava’s underground scene performing with names like Andy Stott, Sote & more, so check out one of his sets before it’s too late.
https://soundcloud.com/greayarea
https://borisvitazek.com/
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗞𝗼𝗱𝗶𝗸𝗶
New face on the block with an eclectic sound and unexpectedly powerful tracks, coming from an exquisite music taste and years of soundcloud lurking.
https://soundcloud.com/kodiki
https://www.instagram.com/kodiki_
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗙𝗮𝗶𝗿𝘆𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗦𝘆𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲
As they define themselves: “Extraplanetary multidimensional collective of higher beings that are planning to virtually create sets that would enslave the feeble minded to rob human banks for us.” Prepare for electronic mayhem.
https://soundcloud.com/fairycoresyndicate
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
✹ ✹ ✹
Liveurope concert: the first pan-European initiative to support concert venues in their efforts to promote emerging European artists.
The Liveurope project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union.
_____
SK
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗜𝗻 𝗠𝘆 𝗧𝗮𝗹𝗼𝗻𝘀ᴬᵀ
Projekt viedenského umelca Floriana Pfaffenbergera vytvára progresívny klubový zvuk, ktorý odráža nepokojnú “klikaciu” povahu súčasnosti, ktorá zaslepuje históriu a súvislosti, ale nebojí sa vyjadrovať hlboké emócie. Samples z veľmi odlišných zdrojov sa navzájom zrážajú a nabíjajú tak hudbu elektrizujúcim napätím. Gregoriánske hymny dokopy s Beyonce, hrkotajúci metal a popové refrény, brutálne grime basy a uhrančivé melódie synťákov. Jemná rovnováha medzi fúziou a dezintegráciiou.
https://soundcloud.com/inmytalonsishapeclay
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗧𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗿ᴰᴷ/ˢᴷ
Tittingur vzali základné ingrediencie hardcorovej elektroniky a šupli ich do liquidizéra, pričom na dochutenie pridali pár žiletiek. Stúpajúci dym a ťažkotonážne stroboskopy dotvárajú obraz krásnej, brutalistickej deštrukcie Tittingur.
Zaznejú záblesky z ich nového albumu Technopol (vychádza v októbri), ako aj ich neúprosné klasiky.
https://soundcloud.com/tittingur
https://www.instagram.com/tittingur/
https://tittingur.bandcamp.com/
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗴𝗿𝗲𝘆𝗔𝗿𝗲𝗮
aka STIX aka STX ~ začínal v Subclube s podujatiami Trashold, prúdil od koreňov UK dubstepu k technu a experimentálnejším zlomeným žánrom, skúšanie nových vecí bolo vždy základným stavebným kameňom jeho setov. Organizovanie experimentálnych akcií a nudenie sa trendmi prichádzajúcimi neskoro do Bratislavy patria k obľúbeným voľnočasovým aktivitám Borisa Vitázka – umelca z povolania, ktorý zvyčajne pracuje na audiovizuálnych inštaláciách. Má za sebou 10 rokov skúseností na bratislavskej undergroundovej scéne, kde vystupoval s menami ako Andy Stott, Sote & ďalší, tak si pozrite niektorý z jeho setov skôr, ako bude neskoro.
https://soundcloud.com/greayarea
https://borisvitazek.com/
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗞𝗼𝗱𝗶𝗸𝗶
Nová tvár v našom hoode s eklektickým zvukom a nečakane silnými skladbami, vychádzajúca z vycibreného hudobného vkusu a dlhoročného prehrabávania sa soundcloudom.
https://soundcloud.com/kodiki
https://www.instagram.com/kodiki_
⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮
𝗙𝗮𝗶𝗿𝘆𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗦𝘆𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲
Ako sa sami definujú: “Mimoplanetárny multidimenzionálny kolektív vyšších bytostí, ktoré plánujú virtuálne vytvoriť súbory, ktoré by zotročili slabomyseľných, aby pre nás vykrádali ľudské banky.” Pripravte sa na elektronickú nálož.
https://soundcloud.com/fairycoresyndicate
✹ ✹ ✹
Leto pod Palmou je séria podujatí, ktorá v Novej Cvernovky počas letných mesiacov hostí koncerty, festivaly, parties, letné kino, divadlo, tanec, diskusie a mnoho ďalšieho.
O pitný a stravný režim sa stará Skrytý bar a bistro Dvanásť Duší s príjemným posedením vo vnútri aj na terase v parku.
Viac informácií o programe nájdete na www.novacvernovka.eu
✹ ✹ ✹
Relax pod Palmou prináša aj partnera živej kultúry v Novej Cvernovke – Nadácia VÚB.
Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislava.
Za dôveru pri vzniku Novej Cvernovky ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju.
Za tlač ďakujeme bittner print.
✹ ✹ ✹
Koncert Liveurope: prvá celoeurópska iniciatíva na podporu koncertných miest v ich úsilí propagovať začínajúcich európskych umelcov.
Projekt Liveurope je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.