Truestory

Spojením bývalého kabinetu hornín a telefónnej ústredne vznikol priestor, v ktorom tvoríme videá a filmy.