Peter Liška

Ateliér Petra Lišku sa venuje grafickému a výstavnému dizajnu.