Kolektív

Priestor zdieľajú mladí, naivní (prevažne) stredoškoláci.