Hula

Výtvarný ateliér plný malých aj veľkých abstraktných malieb a ostatnej aktuálnej tvorby maliarky Huly.