EITD studio

EITD Studio je priestor slúžiaci na nahrávanie, produkciu a postprodukciu hudby a iných zvukových záznamov.