Dvanásť Duší

variaci feministický kolektív s DIY prístupom, ktorý začínal v starej Cvernovke a pokračuje v Novej.