NOVÁ CVERNOVKA

Nová Cvernovka je najväčšie kultúrne a kreatívne centrum na Slovensku, ktoré spravuje Nadácia Cvernovka. Sídli v areáli bývalej chemickej priemyslovky v kampuse Nová Cvernovka na Račianskej 78 – 80 v Bratislave.

Naším cieľom je vytvárať zázemie nielen pre ateliéry/ kreatívcov/ umelcov/ komunitu, ale aj pre široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov dostupných pre verejnosť. Sme žitá komunita, ktorej hodnoty sú sloboda, zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca, tvorivosť, rozmanitosť, občianska uvedomelosť, experimentálnosť a sebarealizácia. Dlhodobo vytvárame priestor pre dialóg medzi kultúrou, umením, ekológiou, vedou a občianstvom. Bojujeme proti xenofóbii, diskriminácii, rasizmu a predsudkom. Aktívne sa staviame za práva utlačovaných skupín na všetkých úrovniach našej činnosti. Angažujeme sa v oblasti udržateľnosti a ekológie, prinášame inovatívne riešenia. Sme slobodní a otvorení voči ostatným, aj voči prostrediu, v ktorom pôsobíme.

KAMPUS NOVÁ CVERNOVKA

Kampus Nová Cvernovka je fyzický priestor areálu bývalej chemickej priemyslovky. Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli 132 umeleckých a tvorivých atelierov. Kampus poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít.

NADÁCIA CVERNOVKA

Nadáciu Cvernovka tvorí pestrý kolektív ľudí, ktorým záleží na udržateľnej správe a rozvoji kampusu Nová Cvernovka – centre vitality štvrte a mesta. Víziou jej činnosti je byť expertnou a odolnou organizáciou, ktorá spravuje fyzickú aj sociálnu transformáciu nevyužívaného areálu na dostupnú oázu tvorivosti, otvorenosti, regenerácie, spolupráce a udržateľnej budúcnosti pre všetkých. Vytvára bezpečné a podporujúce prostredie a poskytuje rôzne spôsoby podpory nezávislých kreatívnych subjektov, umeleckej obce a pracovníkovčok v kultúre, ktoríé posúvajú hranice predstavivosti a ponúkajú nové riešenia spoločenských, ekonomických a ekologických výziev.