Nová Cvernovka je kultúrne a kreatívne centrum, ktoré sa nachádza v bývalej chemickej škole na predmestí Bratislavy. Okrem multifunkčných priestorov, vonkajšej terasy, pódia, komunitnej záhrady, verejného parku, detského ihriska a verejnej knižnice tu sídli vyše 120 umeleckých a tvorivých ateliérov. Areál poskytuje široké spektrum kultúrnych a vzdelávacích programov z oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry, filmu, divadla a multižánrových aktivít. 


Nová Cvernovka is a cultural and creative center located in a former chemical school on the suburbs of Bratislava. In addition to multifunctional spaces, an outdoor terrace, a stage, a community garden, public park, children’s playground and a public library, there are more than 120 art and creative studios. This area provides a wide range of cultural and educational programs in the fields of music, fine arts, literature, film, theater and multi-genre activities.