Pressink

V súčasnosti sa venuje dizajnu kníh, webu a vizuálnej komunikácii v kultúrnom sektore. Okrem toho využíva tlačiarenskú techniku vo svete známu ako letterpress.