Vypredané: Velvet ▼koncert ▼ Jakabčic I Rothenstein I Šarišský

Zdieľať

Vypredané: Velvet ▼koncert ▼ Jakabčic I Rothenstein I Šarišský

Jedinečné uvedenie hudobno-vizuálneho projektu, ktoré vzniklo k okrúhlemu výročiu Nežnej revolúcie.

▼Velvet▼ vznikol spoluprácou skladateľov Matúša Jakabčica, Erika Rothensteina a Vladislava Šarišského. Skupina ansámbel SO36 uvedie ich kompozície v spojení s tematickou autorskou vizuálnou projekciou. Vytvorené dielo je reflexiou umelcov na 30.výročie Nežnej revolúcie/Velvet revolution. Zámerom projektu je pripomenúť si túto významnú udalosť našich novodobých dejín a umelecky reflektovať toto okrúhle výročie.

▼Matúš Jakabčic
skladateľ, aranžér, gitarista a pedagóg
Je absolventom kompozície na Konzervatóriu v Bratislave a jazzovej kompozície na Berklee Colege of Music. Počas svojej kariéry spolupracoval ako skladateľ, aranžér alebo interpret s mnohými poprednými domácimi aj medzinárodnými hudobnými telesami a sólistami. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Janáčkovej akademií múzických umení v Brne a je riaditeľom Hudobného fondu.

▼Erik Rothenstein
barytónový saxofonista, skladateľ, aranžér a pedagóg
Venuje sa jazzovej a klasickej hudbe. Vedie svoju vlastnú skupinu Erik Rothenstein band, s ktorou nahral štyri albumy a vystupoval v Európe i Južnej Amerike. Jeho tvorba pramení z koreňov hudby stredo-východnej Európy (slovanský a balkánsky folklór, klezmer) v prepojení s jazzovou tradíciou.

▼Vladislav Šarišský
skladateľ a klavirista
Absolvoval konzervatórium v Košiciach a VŠMU v Bratislave. Je laureátom medzinárodnej skladateľskej súťaže S.S.Prokofieva v Petrohrade a ceny Nadácie Tatrabanky. Študoval u popredných pedagógov: Bodnára, Iršaia, Kaščáka, Šingerovej či Kardošovej. Venuje sa klasickej komornej, symfonickej, rockovej, jazz-rockovej aj tvorbe hudby pre film či divadlo.

Umelecký vedúci projektu: Erik Rothenstein
Skladatelia hudby: Matúš Jakabčic, Erik Rothenstein, Vladimír Šarišský
Ansambel SO36:
Erik Rothenstein – saxofóny
Ľubomír Brtáň – gitara, elektronika
Vladimír Šarišský – klavír
Lucia Harvanová 1. husle
Michaela Petríková – 2.husle
Roman Rusňák – viola
Boris Bohó – viola
Tvorba loopov elektronika: Ľuboš Brtáň

Projekcie: Vilam Csino a Jozef Čabo

Dizajn: Kristína Uhráková

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB banka.
Vznik hudobného diela z verejných zdrojov podporil Bratislavsky Samospravny Kraj.
Dielo vzniklo s podporou SOZA.