Sláva Daubnerová: Cely- vypredané!

Zdieľať

Sláva Daubnerová: Cely- vypredané!

Po dlhej dobe sa vracia na scénu monodráma režisérky a performerky Slávy Daubnerovej s názvom CELY. Jedna z mála príležitostí opäť zahliadnuť príbeh ženy vychádzajúci zo súkromných záznamov francúzskej výtvarníčky Louise Bourgeois.

Sólová performancia režisérky a herečky Slávy Daubnerovej, ktorá prebehne v sále Novej Cvernovky, vychádza z početných písomných a ústnych komentárov, rozhovorov a predovšetkým súkromných denníkových záznamov francúzskej výtvarníčky Louise Bourgeois- jednej z najpozoruhodnejších osobností výtvarného umenia 20.storočia. Cely Louise Bourgeois vznikali koncom osemdesiatych rokov a boli inštalované ako séria šiestich buniek oddelených a spojených zoskupením dvier a okien. Ide o veľké miestnosti so skutočnými väzenskými stenami z nájdených oceľových prípadne sklenených dvier a okien a obsahujúce telesné fragmenty, kusy nábytku, zrkadlá, rôzne intímne predmety dennej potreby predstavujúce pamiatkové dokumenty. Pripomínajú väzenie s nemožnosťou úniku ale tiež bunku v biologickom zmysle. Predstavenie CELY však nie je autobiografickým dielom, ale vykonštruovaným príbehom modelu ženy, ktorá v sebe dešifruje vlastné podoby bolesti, tráum a dôsledkov v minulosti.

SLÁVA DAUBNEROVÁ

V slovenskom divadelnom kontexte je Sláva Daubnerová špecifickým zjavom. Koncentruje vo svojej osobe hneď niekoľko umeleckých povolaní – je súčasne režisérkou, autorkou, performerkou, herečkou a vo viacerých projektoch stojí aj za scénou a kostýmami. Samo o sebe to však nie je tým hlavným dôvodom – dnes ide predsa o celkom bežný, možno až nevyhnutný jav. Od ostatných súčasných slovenských divadelníkov sa však Daubnerová líši svojským divadelným jazykom, ktorý využíva najmä pri tvorbe autorských inscenácií. Vyznačuje sa spracovávaním netypických tém, využívaním prvkov dokumentárneho divadla, miešaním žánrov a voľným prelínaním rôznych umeleckých smerov. Na počiatku jej tvorivého procesu je väčšinou dôsledný výskum, štúdium a čerpanie inšpirácií z najrôznejších zdrojov, čo sa odzrkadľuje na sile výpovede i na špecifickej scénickej podobe. Práve aj vďaka spomenutým aspektom si väčšina diel Slávy Daubnerovej vyslúžila špecifické miesto v kontexte slovenského divadla… Katarína Cvečková, kød (apríl 2016)

Viac info: http://slavadaubnerova.com/