Dnes je štvrtok 11–august 2022
13
SO
17
ST
20
SO
21
NE
23
UT
Viac info FB Event

PechaKucha Night Bratislava 50 | Rurálny terén

Predstavíme nezávislé kultúrne centrá, iniciatívy, platformy a spolky pôsobiace v rámci regiónu, vidieka a okrajových lokalít, príznačné svojim úzkym vzťahom k miestu či miestnej komunite, angažovaním sa v ich oživení a rozvoji, ako aj zavádzaním udržateľnejších modelov umeleckej prevádzky. Autorskú tvorbu spätú s rurálnym prostredím odprezentujú zároveň vybraní vizuálni umelci a umelkyne.

pechakucha
26
PI
27
SO
28
NE
29
PO
30
UT
31
ST

september
2022

október
2022

november
2022

december
2022

január
2023

február
2023

marec
2023

apríl
2023