Vagus

K téme bezdomovectva pristupejú systematicky a denne. Programom Streetwork a v nízkoprahovom dennom centre Domec pomáhajú stovkám ľudí. V roku 2018 sme spustili pilotný projekt Housing Cverna priamo v budove internátu Novej Cvernovky. Poskytnutie nájomného bývania v kombinácii s intenzívnou sociálnou prácou sa tak stalo skvelým lokálnym príkladom, ako ukončiť bezdomovectvo.