Patrícia Koyšová

Svoj ateliér nazýva laboratóriom maľby. Rovnako, ako tlakový kompresor s objemom 100 litrov, je pre ňu dôležitý divák a jeho vlastná imaginácia.