EITD studio

Z drvivej časti je využívaný pre potreby kapely Elections In The Deaftown. Dôležitý vizuálno-akustický prvok tu tvorí strop a stena vyhotovená z recyklovaných dosák, ktoré boli použité z odpadového stavebného materiálu vzniknutého pri vypratávaní starých priestorov školy.