Boris Belan

Orientácia do dvora a korún stromov je predurčená k pestovaniu fotosyntetizujúcich porastov a príprave inovatívnych projektov pre budovy Novej Cvenovky.