Ateliér LujMarí & Materia-LAB

Mariana je absolventka Ateliéru reštaurovania výtvarných diel na VŠVU. Tvorí diela od historických kópií, cez voľnú maľbu, neo-kubizmus až po grafiku a kaligrafiu. Josef Černý, absolvent Ateliéru transport design na VŠVU, založil design studio Materia-LAB.